• Visionär målbild 2020:

  Målet är att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Hur lyckas vi med det?
 • Programmet klart för vandringsfesten i Skåne

  Nu är programmet klart för Eurorando – Europas största internationella vandringsevenemang! Eurorando arrangeras den 10-17 september 2016 och förväntas locka cirka 6 000 deltagare.

 • Besöksnäringen tar plats som ny basnäring

  Cirka 170 000 människor arbetar inom turism- och besöksnäringen i Sverige. Branschen har skapat över 37 000 nya arbetstillfällen på tolv år och Sverige är idag en större besöksdestination än både Brasilien och Kroatien. Men det finns betydligt mer att hämta.
 • Stark destinationsprofilering genom teman

  Genom tematiska handlingsplaner stärker vi samverkan mellan aktörer för att bättre möta resenärernas intressen.
 • Hur ser våra målgrupper ut?

  Den målgrupp som har störst potential att välja Sverige som resmål kallar vi för "Den globala resenären". Denna delas vidare in i tre segment; WHOP's, DINK's och Active Families.

 • Är du redo för export?

  Hur ska vårt erbjudande bli tillgängligt och anpassat för att möta de utländska besökarnas behov och önskemål? Gör vårt exportmognadstest och få tips och inspiration!